Privacy en veiligheid

De privacy van de gebruikers, de beveiliging van de gegevens en de betrouwbaarheid van de gegevens zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van de PvdApp.

Privacy

 • PvdApp gebruikt je gegevens alleen voor het peilen van je mening, het weergeven van je oordeel, het verzamelen van door jouw verkregen informatie of het uitwisselen van gegevens met anderen leden
 • Als een vragenlijst niet anoniem is of als de locatie wordt doorgegeven staat dat altijd expliciet vooraf vermeld.
 • Je kunt altijd achterhalen wie er verantwoordelijk is voor de vragenlijsten, discussies en andere items
 • Je kunt je eigen account, gegevens en activiteiten hier beheren en bekijken
 • Mocht er toch een inbreuk zijn op je privacy dan wordt je daar direct van op de hoogte gesteld.
 • Mocht jezelf een vermoeden hebben van een schending van je privacy of die van anderen, meldt dat dan graag direct met een email aan privacy@popdat.tech
 • De PvdApp is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Beveiliging

 • Alle internet verbindingen komen tot stand met een SSL beveiliging.
 • PvdApp wachtwoorden zijn alleen bekend bij de gebruikers
 • Er onafhankelijk toezicht op de beveiligingsmaatregelen.
 • De data is opgeslagen in beveiligde datacentra in Nederland bij providers met een hoge standaard in beveiliging

Integriteit

 • Bij het gebruik van PvdApp moet je bewust zijn dat manipulatie van computersystemen mogelijk is. Als je stemt via PvdApp moet je zorgen dat alle stappen beveiligd zijn en dat je de organisatoren kunt vertrouwen.
 • PvdApp stelt zijn code ter controle beschikbaar aan de gebruikers
 • Andere partijen worden actief uitgenodigd om controles uit te oefenen.
 • de PvdApp wordt gebruikt door leden van de PvdA. Het beheer van de ledengegevens van een groep of een afdeling ligt bij personen die daarvoor al binnen de PvdA voor bevoegd zijn
 • Alle data wordt bewaard op servers in Nederland met een degelijke back-up.
 • De servers hebben een uptime van 99,95%
 • Het beheer van de PvdApp wordt uitgevoerd door Popdat die daarvoor ook een verwerkersovereenkomst heeft met Tremani en Greenhost